ખરીદનારને નીચેના નિયમો અને શરતો સાથે સહમત કરવી પડશે. એકવાર ઓર્ડર મૂકવામાં આવ્યા પછી, નીચેના નિયમો અને શરતો લાગુ થશે.

 • એર મેઇલ, સી મેઇલ અને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ ઑર્ડર્સની ડિલિવરી માટે www.Computerworld.ind.in ચોક્કસ તારીખની બાંયધરી આપતા નથી. www.Computerworld.ind.in ફક્ત તમને જહાજી માલની દરેક પદ્ધતિ દ્વારા લેવાયેલ અંદાજિત સમય કહી શકીએ છીએ. www.Computerworld.ind.in ફક્ત ચોક્કસ શિપિંગ સરનામાં પર વિશિષ્ટ વ્યક્તિના હાથમાં ઓર્ડર વખતે આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે જ આપશે. જો પ્રાપ્તકર્તા આપેલ સરનામાં પર ન હોય તો, પુસ્તકો અને જોડાયેલ નોંધ પાડોશી પાસે છોડી જશે. કુરિયર / સ્પીડ પોસ્ટ / રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા વિતરિત વસ્તુઓ માટે, તેમની સંબંધિત નીતિઓ પર લાગુ રેહ્સે જો કોઈ પણ તક દ્વારા પ્રાપ્તકર્તા કોઈપણ કારણોસર ઓર્ડર નકારી કાઢે છે. તો www.Computerworld.ind.in ચાર્જ કરવાનો હુકમનો અધિકાર અનામત રાખે છે www.Computerworld.ind.in એ સરકારનાં કૃત્યો, પ્રકૃતિની ક્રિયાઓ, રજાઓ, ખોટા સરનામા અથવા યુદ્ધના કૃત્યોને કારણે થકી / મોડી ડિલિવરી માટે જવાબદાર નથી.
 • www.Computerworld.ind.in કોઈ પણ સ્પષ્ટીકરણ વગર કોઈપણ પ્રેષકને તેની સેવાઓને નકારવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.
 • www.Computerworld.ind.in આઇટમના રિટેલ કિંમત કરતાં વધુ કિંમત માટે જવાબદાર નથી.
 • www.Computerworld.ind.in પ્રોમ્પ્ટ ડિલિવરી માટે તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે; કોઈ પણ કારણસર વિલંબિત / પ્રારંભિક વિતરણ કોઈ પણ નુકસાનો અથવા વળતર માટે વપરાશકર્તાને હકદાર નહીં કરે. ડિલિવરીના સમયે લેવામાં આવેલી સંપૂર્ણ સાવધાની હોવા છતાં, www.Computerworld.ind.in ખોટી ડિલિવરી માટે જવાબદાર રહેશે નહીં જો ઓર્ડર ફોર્મ પરના સરનામાંમાં પુસ્તકોના રીસીવર ગેરવાજબી, નુકસાની અથવા નામ આપવામાં આવેલ વ્યક્તિને પુસ્તકો ઉપર હાથ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો ઓર્ડર ફોર્મ પર અને આઇટમ યોગ્ય વ્યક્તિ હોઈ પોતે અભિનય લે છે.
 • આ સાઇટ પર પ્રદાન કરાયેલ પ્રોડક્ટ / સેવાઓ કોઈ પણ પ્રકારની વોરન્ટી વગર છે. www.Computerworld.ind.in એવી ખાતરી આપતું નથી કે ઓફર કરેલા ઉત્પાદનો / સેવાઓ બરાબર સમાન, ભૂલ વિનાની હશે, અથવા ખામીઓ સુધારવામાં આવશે.
 • ઑર્ડર પર પ્રક્રિયા કરવા માટે સામાન્ય રીતે 2 થી 4 દિવસ કામ કરે છે. એકવાર કુરિયર દ્વારા ઓર્ડર મોકલવામાં આવે તો તે કુરિયરના વિસ્તાર અને કાર્યક્ષમતાના અંતર અનુસાર બદલાય છે. સ્વીકૃતિ અને કુરિયર રસીદ વધારાના ચાર્જ સાથે વિનંતી કરવા પર ઉપલબ્ધ રહેશે (જો શીપીંગ પદ્ધતિ તરીકે પસંદ કરેલ કુરિયર વિકલ્પ જ હશે તો) અન્ય તમામ શિપિંગ પદ્ધતિ માટે સ્વીકૃતિ ઉપલબ્ધ કરાવવી શક્ય નથી. શીપીંગ ચાર્જમાં પેકિંગ, વ્યવહાર, હેન્ડલિંગ અને અન્ય સર્વિસ ચાર્જ સામેલ છે. એકવાર મૂકેલ ઓર્ડર્સ રદ કરી શકાતા નથી, અને તેમાંના કોઈપણ ફેરફારો ઓર્ડર સબમિટ કર્યાના કામકાજનાં બે કલાકોમાં પ્રેષક દ્વારા સૂચિત કરવા જ પડશે.
 • www.Computerworld.ind.in ફેરફારોમાં સામેલ કરવાના તેના શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરશે પરંતુ જો કોઈ સલાહમાં ફેરફાર ન કરવામાં આવે તો તેને જવાબદાર ગણવામાં આવશે નહીં.
 • www.Computerworld.ind.in તેના વેબપૃષ્ઠો પર અને તે જ સ્રોતોથી દર્શાવેલ બરાબર જ વસ્તુઓ આપશે. જોકે, સૂચિત સ્ત્રોતોમાંથી ઉત્પાદનોની પ્રાપ્યતાને કારણે કેટલાક અનિવાર્ય સંજોગોમાં ઉદભવતા, તે સ્રોતમાં ફેરફાર કરવાનો અને લગભગ સમાન પ્રકારની પ્રોડક્ટનું વિતરણ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. જો સમાન પ્રકારની પ્રોડક્ટ ઉપલબ્ધ ન હોય તો, www.Computerworld.ind.in પ્રેષકને ઓર્ડર બદલવા અથવા તે ઉપલબ્ધ થવાની રાહ જોવા માટેની જાણ કરશે. www.Computerworld.ind.in તેના વેબ પૃષ્ઠો પર જણાવેલી કિંમતો કરતાં વધુ ચાર્જ નહીં કરે પરંતુ ચોક્કસ અનિવાર્ય સંજોગોમાં કોઈ પણ પૂર્વ નોટિસ વિના કોઈપણ સમયે ભાવમાં ફેરફાર કરવાનો અને તેના આધારે મોકલનારને ચાર્જ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.
 • ભારત સરકાર દ્વારા શિપિંગ દર, ટેક્સ અને અન્ય ફરજોમાં કોઈ અચાનક વધારો અથવા ફેરફાર માટે કોઈ પણ વિદેશી અને ભારતીય ગ્રાહકો દ્વારા ચૂકવણી કરવા માટે બંધાયેલા રહેશે અને કોઈપણ શીપીંગ દર, કરવેરા અને અન્ય કોઈ પણ ભારતીય સરકાર દ્વારા કરાયેલા અન્ય ફરજો અનુસાર ચૂકવણી કરવી પડશે. મર્ચેન્ડાઇઝના છેલ્લા રવાનગી સુધીનો સમય. www.Computerworld.ind.in ને આ પરિસ્થિતિમાં માંગવાનો હક મળ્યો છે અથવા સામયિકોના સબ્સ્ક્રિપ્શનના કિસ્સામાં સમય ફ્રીક્વન્સી ઘટાડીને અથવા નવા શીપીંગ દરો, કર અને ટેક્સને સમાયોજિત કરવા માટે પુસ્તકો, સીડી અને અન્ય તમામ અન્ય ફરજો,વસ્તુઓના કિસ્સામાં વેપારી જથ્થો ઘટાડી શકે છે.
 • જો ચોક્કસ કોરિઅર્સ દ્વારા પેકેજની અમુક વસ્તુઓ સ્વીકાર્ય ન હોય તો. www.Computerworld.ind.in એ વસ્તુઓને કોઈ એક પેકેજ તરીકે અલગથી નહીં મોકલવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. www.Computerworld.ind.in કોઈ પણ રીતે, માલિકીનો દાવો કરે છે અથવા આ સાઇટ પર ઉપયોગમાં લેવાતા ટ્રેડમાર્કસ, બ્રાન્ડ્સ અને કંપની નામો પર અધિકાર છે, જે તેમના સંબંધિત માલિકો / કંપનીઓની માલિકીનું છે. આ ઉત્પાદનો અને કંપનીના ટ્રેડમાર્ક્સના સંદર્ભોનો ઉપયોગ આ સાઇટ પર પ્રદાન કરેલા ઉત્પાદનોની ઓળખના હેતુસર કરવામાં આવે છે.
 • જાણીતા સ્રોતોમાંથી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની પ્રોડક્ટ્સ પહોંચાડવા માટે www.Computerworld.ind.in ખાતરી કરે છે, જો ઉત્પાદનની ગુણવત્તા મેળવનારની અપેક્ષા સાથે મેળ ખાતી નથી તો તે માટે www.Computerworld.ind.in જવાબદાર નથી. પ્રવાહી ટીનબિડ વસ્તુઓ અને અમુક અન્ય ઉત્પાદનો સ્થાનિક કુરિયર, સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા અથવા રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ પાર્સલ દ્વારા પ્રાપ્તકર્તાની દૂરસ્થતાને આધારે મોકલી શકાય છે. જ્યારે મોટા ભાગના પુસ્તકો ભારતીય ટપાલ સેવા દ્વારા મોકલાયા છે, www.Computerworld.ind.in પાસે ઉપરોક્ત વિકલ્પોમાંથી રવાનગીના શ્રેષ્ઠ સાધનોને પસંદ કરવાની એકમાત્ર સત્તા છે.
 • www.Computerworld.ind.in ની સેવાઓને લગતા વિવાદની અશક્ય ઘટનામાં, વિવાદને અમદાવાદ (ગુજરાત) અદાલતોના અધિકારક્ષેત્રને આધીન રહેશે.
 • પ્રેષક જ્યારે ઓર્ડર કરે છે તો પ્રેષકને ઉપરોક્ત શરતો વાંચવી જોઇએ અને ગુજરાત બક્ષિસ ડોમેન સાથે ક્રમમાં ગોઠવવું જોઈએ, તે ઓર્ડરને ઉપરોક્ત નિયમો અને શરતોને બંધબેસતું હોય છે,અને જો તે તેના દ્વારા સ્વીકાર્ય હોય. જો સેવા સાથે અથવા કોઈ પણ શરતો,નિયમો, નીતિઓ, માર્ગદર્શિકા અથવા www.Computerworld.ind.in ના સિદ્ધાંતો સાથે કોઈ પ્રકારની અસંતોષ હોય, તો આ સેવાનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરવાનું એકમાત્ર અને વિશિષ્ટ ઉપાય છે.

For Bulk Order & Special Discount
Please call on +91 97240 11150, +91 97250 22917
OR e-Mail : [email protected]